Program MALUCH +


Żłobek DOMISIE został zakwalifikowany do udziału w
RESORTOWYM PROGRAMIE ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ,,MALUCH+” 2021.

Dofinansowanie zostało przyznane na okres od stycznia 2021r. do grudnia 2021r. Kwota przyznanego dofinansowania przeznaczona na pomniejszenie opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów na 1 dziecko miesięcznie wynosi 80zł.
Pieniądze będą zwrócone Rodzicom na konto do końca roku 2021.
FACEBOOK