Nasza misja


 • Przyzwyczajanie do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Otwartość na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Kształtowanie i rozwijanie postawy twórczej swoich wychowanków, stosowanie metod aktywnych i technik rozwijania zdolności twórczego myślenia.
 • Stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
 • Wykorzystywanie naturalnej potrzeby działania dzieci, stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u nich emocje i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 • Uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Umożliwianie wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnianie potrzeb środowiska.
 • Wychowywanie dziecka aktywnego, wrażliwego, samodzielnego i radzącego sobie z problemami.
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu żłobka – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
 • Podążanie za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektowanie jego potrzeb, wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności.
 • Wprowadzanie dobrych nawyków żywieniowych. Prowadzenie zdrowej, smacznej, zbilansowanej diety dla najmłodszych.

GRUPY

 • słoneczka 0,6 – 1,2
 • biedronki 1,2 – 2
 • żabki 2+
 • motylki 2+
 • pszczółki 2+
FACEBOOK