Wizja:

   
  • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
  • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
  • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość.
  • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, oryginalnych rozwiązań.