Niepubliczny Żłobek Domisie jest czynny cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00 Nie pracujemy tylko w święta i w dni ustawowo wolne od pracy.
Placówka zapewnia:

 • profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat,
 • całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe (catering),
 • usługi pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami liczbę personelu,
 • zaspokojenie potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka,
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem,
 • działania profilaktyczne, korekcyjno – naprawcze i promujące zdrowie,
 • opiekę pielęgniarki, logopedy, psychologa,
 • zabawy z językiem angielskim przy muzyce,
 • zajęcia z logorytmiki,
 • zajęcia plastyczne (malowanie kredkami, farbami, wycinanie, lepienie z ciastoliny, itp.),
 • bajkoterapię, muzykoterapię,
 • globalne czytanie,